Privacy verklaring

DANSLAB Noord, gevestigd aan de Korte papaverweg 14 -1 hoog, 1032 KB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.danslabnoord.nl
+31683948043
Korte papaverweg 14 -1 hoog, 1032 KB, Amsterdam

Elianne Beukers is de Functionaris Gegevensbescherming van DANSLAB Noord en zij is te bereiken via danslabnoord@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: DANSLAB Noord verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Woonplaats
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor audities/projecten, of andere informatie in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: DANSLAB Noord verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:
– ras (indien je je aanmeldt voor een auditie en/of project, via meegestuurde foto’s)
– gezondheid: in geval van blessure, zwangerschap en/of andere gezondheidsproblemen die invloed hebben op de lesafname bij DANSLAB Noord
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je in de veronderstelling bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via danslabnoord@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
DANSLAB Noord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over lessen, presentaties, voorstellingen e.d.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– DANSLAB Noord heeft toestemming van de betrokken persoon dmv invulling en ondertekening van het inschrijfformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming:
DANSLAB Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DANSLAB Noord) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
DANSLAB Noord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inschrijving DANSLAB Noord:
Gegevens > bewaartermijn > reden

Persoonsgegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en email adres) > zolang lid ingeschreven staat op de dansschool> lid verstrekt vrijwillig deze informatie bij inschrijving op het inschrijfformulier en geeft via deze weg toestemming aan ons om deze informatie te verwerken. Reden voor verwerking van deze gegevens zijn: het kunnen inschrijven in juiste les/groep, verstrekking informatie lessen, contact over projecten, voorstellingen en betalingen.

Inschrijving audities/projecten DANSLAB Noord:
Onderstaande informatie is nodig als je in aanmerking wilt komen voor eventuele audities/projecten georganiseerd door DANSLAB Noord of een andere organisatie die ons daarvoor benaderd en wordt door DANSLAB Noord verwijderd na afronding van desbetreffend project/auditie (door ons een mail te sturen) De gegevens worden bewaard om bij opdrachten voor bijv. TV/Social Media/projecten leerlingen te kunnen casten die voldoen aan bepaalde (eventueel uiterlijke) voorwaarden.

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Tot afronding van project> Casting
Geslacht > Tot afronding van project>Casting
Geb. datum > Tot afronding van project> Casting
Telefoonnummer > Tot afronding van project> Contact over casting
E-mail > Tot afronding van project> Contact over casting
Lengte > Tot afronding van project> Casting
Haarkleur > Tot afronding van project> Casting
Kledingmaat > Tot afronding van project> Casting
Schoenmaat > Tot afronding van project> Casting
Talen > Tot afronding van project> Casting
Uiterlijk >Tot afronding van project> Casting
Foto’s >Tot afronding van project> Casting

Beeldmateriaal:
DANSLAB Noord kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en (social)media-uitingen. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit voor aanvang van het seizoen per mail aangeven bij ons.

Delen van persoonsgegevens met derden:
DANSLAB Noord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DANSLAB Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
DANSLAB Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DANSLAB Noord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dan danslabnoord@gmail.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DANSLAB Noord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.