Algemene Voorwaarden

Lid worden
U kunt zich bij ons inschrijven door een inschrijfformulier in te vullen aan de balie. De kosten voor inschrijving bedragen 15,- euro. Bij het afnemen van een maandabonnement dient u de eerste keer te betalen voor de eerste lesmaand, de opzegmaand en de inschrijfkosten. Bij ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.

Abonnement afsluiten
De abonnementskosten zijn gebaseerd op 40 lesweken (38 reguliere lessen, 2 voorstellingsrepetities). Elke eerste week van de maand dient de contributie betaald te worden. Het is ook mogelijk om in een keer voor het gehele jaar te betalen of 5 maanden vooruit te betalen. In dit geval ontvangt u korting zoals omschreven bij ‘Tarieven’. De maanden juli en augustus (zomervakantie) zijn geen betaalmaanden.

In geval van ziekte/blessure of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk gepauzeerd worden. Graag ontvangen wij een verklaring van dokter of fysiotherapeut.

Opzegmaand
Bij het afsluiten van een maandabonnement betaalt u tevens de opzegmaand. Mocht u besluiten uw abonnement te willen beëindigen dan dient u in de eerste week van die maand ons daarvan op de hoogte brengen. Dit kan enkel via onze email: danslabnoord@gmail.com. Vanaf dat moment gaat uw opzegmaand in en kunt u nog voor deze hele maand danslessen afnemen. Restitutie van lesgeld of opzegmaand is niet mogelijk.

Rooster
Ons rooster varieert per seizoen. Houd er dus rekening mee dat uw les in september van tijdstip of dag verandert kan zijn. Mocht u niet zeker weten of dit schikt, maak dan gebruik van uw opzegmaand. Leden die in september van het nieuwe seizoen starten hoeven het inschrijfgeld niet opnieuw te betalen. Heeft u in juni uitgeschreven en gebruik gemaakt van uw opzegmaand maar start u pas in oktober, dan worden inschrijfkosten wederom in rekening gebracht.

Om de kwaliteit van de lessen te kunnen waarborgen delen wij onze lessen in naar leeftijd. Het is niet mogelijk om een les te volgen van een andere leeftijdsgroep. Echter, wanneer wij zien dat de ontwikkeling van de dansvaardigheid gestagneerd wordt in de groep waar hij/zij zit kunnen wij een uitzondering hiervoor maken en iemand in een andere leeftijdsgroep plaatsen.

Afmelden lessen
Bent u ziek of is er een andere reden waardoor u verhindert bent naar de dansles te komen. Laat dit ons even weten. Dit kan door een Whatsapp/SMS te sturen (direct naar de dansschool en niet via de les Whatsapp groep), te bellen, te mailen of dit te melden bij een van onze baliemedewerkers. U heeft alleen recht op een inhaalles als u uiterlijk 4 uur voor de begonnen lestijd heeft afgemeld.

Verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen
DANSLAB Noord is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Mocht u iets verloren zijn kunt u onze gevonden voorwerpen bak checken. DANSLAB Noord is tevens nooit verantwoordelijk voor eventueel lichamelijk letsel dat is opgedaan tijdens de dansles.

Privacy
DANSLAB Noord maakt foto’s en video-opnames van de lessen en voorstellingen die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier mee akkoord. Onze volledige Privacyverklaring kunt u lezen onder: ‘Privacyverklaring’.